• Sử dụng sữa tươi thanh trùng ngoài ưu điểm sữa tươi ngon đầy đủ các thành phần dinh dưỡng của sữa, sữa thanh trùng còn cần luôn được bảo quản trong môi trường lạnh tránh sự xâm nhập của vi khuẩn.