Ca ngợi sợi chỉ

25/12/2013

Mẹ tôi là một đoá hoa 
Thân tôi trong sạch tôi là cái bông 
Xưa tôi yếu ớt vô cùng 
Ai vò cũng đứt ai rung cũng rời 
Khi tôi đã thành chỉ rồi 
Cũng còn yếu lắm ăn ngồi không an 
Mạnh gì sợi chỉ con con 
Khuôn thiêng biết có vuông tròn cho chăng? 
Càng dài lại càng mỏng manh 
Thế gian ai sợ chỉ anh chỉ xoàng 
Nhờ tôi có lắm đồng bang 
Hợp nhau sợi dọc sợi ngang rất nhiều 
Dệt nên tấm vải mĩ miều 
Đã bền hơn lụa lại điều hơn da 
Đố ai bứt xé cho ra 
Đó là lực lượng đó là vẻ vang 
Hơi ai con cháu Hồng Bàng 
Chúng ta phải biết kết đoàn mau mau 
Yêu nhau xin nhớ lời nhau 
Việt Minh hội ấy mau mau tìm vào.

Sản phẩm
Quảng cáo
  • qc3
    qc3