Đôi mắt người Sơn Tây(Quang Dũng)

04/01/2014

Em ở thành Sơn chạy giặc về 
Tôi từ chinh chiến cũng ra đi 
Cách biệt bao ngày quê Bất Bạt 
Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì 

Vầng trán em vương trời quê hương 
Mắt em dìu dịu buồn Tây Phương 
Tôi thấy xứ Đoài mây trắng lắm 
Em có bao giờ em nhớ thương ? 

Mẹ tôi, em có gặp đâu không 
Bao xác già nua ngập cánh đồng 
Tôi nhớ một thằng con bé nhỏ 
Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông! 

Từ độ thu về hoang bóng giặc 
Điêu tàn ôi lại nối điêu tàn! 
Đất đá ong khô nhiều suối lệ 
Em đã bao ngày lệ chứa chan ? 

Đôi mắt người Sơn Tây 
U ẩn chiều lưu lạc 
Buồn viễn xứ khôn khuây 
Tôi gửi niềm nhớ thương 
Em mang giùm tôi nhé 
Ngày trở lại quê hương 
Khúc hoàn ca rớm lệ 

Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn 
Về núi Sài Sơn ngó lúa vàng 
Sông Đáy chậm nguồn qua Phủ Quốc 
Sáo diều khuya khoát thổi đêm trăng 

Bao giờ tôi gặp em lần nữa 
Chắc đã thanh bình rộn tiếng ca 
Đã hết sắc mùa chinh chiến cũ 
Còn có bao giờ em nhớ ta ?

Sản phẩm
Quảng cáo
  • qc3
    qc3