Bao giờ dừng lại được ...

02/01/2014

Thằng bé gọi điện thoại cho ông nó và báo..

- Ông ơi! Thứ Hai đầu tuần cô giáo của cháu bận nên cháu được nghỉ học, ông đưa cháu đi chơi nhé!
Người ông kêu thư ký rồi dặn:
- Cô dời lại cho tôi cuộc họp sáng thứ Hai nhé! Tôi bận chút việc gia đình.
Cô thư ký gọi cho chồng:
- Anh đấy à! Thứ hai Tổng giám đốc bận công việc nhà, nên em nghỉ ngày thứ Hai.
Anh chồng nhắn cho cô bồ nhí:
- Thứ Hai em đừng đến vì vợ anh nó ở nhà đó!
Cô bồ nhí thông báo đến học trò:
- Thứ Hai cô rảnh! Vậy chúng ta học bình thường nhé!
Đứa bé gọi điện thoại đến ông và thông báo:
- Ông ơi! Thứ Hai này cháu không đi chơi với ông kính yêu được rồi.

Sản phẩm
Quảng cáo
  • qc3
    qc3