Mọi quý bà đều rất thích

02/01/2014

Có một người đàn bà đi máy bay mang theo một viên kim cương và không biết làm cách nào qua hải quan được. 
Chợt bà thấy một cha cố đang đi ngang qua bèn nhờ cha cố đem qua hải quan dùm. Đến chỗ khai báo nhân viên hải quan hỏi cha:
- Cha có gì khai báo không
Cha cố chuẩn bị nói không nhưng chợt nhớ viên kim cương trong túi quần và không nên cãi lời chúa răn là không được nói láo nên cha nói:
- Từ thắt lưng cha trở lên không có gì quí giá còn từ thắt lưng trở xuống thì có một vật mà mọi quý bà đều thích
Nhân viên hải quan cười nói:
- Cha vui tính quá! Mời cha qua.

.............
Câu chuyện khác
- Học sinh đố cô giáo:
"Đố cô thứ gì quý nhất của con trai mà mọi quý bà đều rất thích"
- Cô giáo liền đỏ mặt không trả lời được
- Học sinh trả lời: "Là Ngọc trai"

Sản phẩm
Quảng cáo
  • qc3
    qc3